Z dniem 31.08.2020 firma MZX Global sp. z o.o. zakończyła wszelką sprzedaż detaliczna oraz hurtową.

Jeżeli masz pytania odnośnie naszych produktów, ich specyfikacji, chcesz dokonać zwrotu, reklamacji lub potrzebujesz wsparcia technicznego, skontaktuj się z nami mailowo pod adresem:

bądź odwiedź naszą KOPALNIE WIEDZY TECHNICZNEJ klikając w link poniżej:

Likwidator MZX GLOBAL spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą

w Białymstoku, ul. J.K. Branickiego 31A, KRS: 0000554377,

ogłasza, że uchwałą wspólników z dnia 01.07.2020 r. postanowiono o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności na adres Spółki, w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.